Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Mindent magamról (önéletírás)

Ez az az oldal, ahol mindent, vagy majdnem mindent megtudhatsz rólam:

1954 január 10-én születtem Budapesten

Életem első szakaszában Budapesten Óbudán, majd rövid ideig Újpalotán laktam.

Édesapám raktáros volt az Óbudai Fehérítőgyárban, majd később betegsége után portás, ott, majd az Óbudai Szeszgyárban. 1978-ban hunyt el. 1959-ben, öt éves koromban, gégerákkal megműtötték, attól kezdve rokkantként dolgozott. Beszélni korlátozottan tudott.

Édesanyám háztartásbeli volt, majd édesapám megrokkanása után, bár sajnos ő sem volt teljesen egészséges (a háborúban szerzett traumát nem tudta kiheverni), takarított, majd portás volt a SZIKTI-nél 1984-ben hunyt el.

Neki köszönhetem, hogy abban az időben is járhattam templomba, édesapám betegsége, majd rendkívüli részleges gyógyulása után mélyült el hitem, tudatosulhatott bennem reformátusságom, és időben konfirmálhattam az Óbudai gyülekezetben.

Testvérem nem születhetett, az én megszületésem édesanyám 43-ik életévében is kisebb csoda volt.

Az óbudai, akkor Czabán Samu általános iskolába jártam. Bár jó tanuló voltam, családi körülményeim miatt nem tanulhattam tovább, akkor még csak a szakképzésben vehettem részt. 1971-ben autókarosszéria-lakatos szakmunkás vizsgát tettem. Mivel emelt szintű képzésben vettem részt, sikeres különbözeti vizsgák után a harmadik gimnáziumi osztályban folytathattam, már saját erőből tanulmányaimat. Munka mellett érettségiztem le az újpesti Dolgozók Gimnáziumában az akkor ebben az iskolatípusban, még nagyon szokatlan jeles eredménnyel.

Azonnal, kiemelkedő felvételi eredménnyel, maximális pontszámmal felvettek a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolára, de szintén családi körülményeim miatt, csak levelező tagozaton, munka mellett folytathattam tanulmányaimat, amit eredményesen befejeztem és Oligofrénpedagógia, pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár lettem.

Ezután kötelező katonai szolgálatot teljesítettem, majd folytattam tanulmányaimat és mellette dolgoztam..

Intenzív továbbképzésen megújítottam képesítésemet, majd a debreceni KLTE Bölcsész Karán Okleveles Mentálhigiénikus képesítést szereztem. Ezt követően egy kiegészítő  egy éves kurzuson ugyanott Gyermekvédelem, családsegítő kiegészítő képesítést szereztem egyetemi posztgraduáte minősítésű képzésben..

Terápiás szintet értem el Autogén tréning területén, segítő szintet pszichodrámában, illetve jogosítványt szereztem Rogers alapú önismereti csoportok vezetésére. Ismereteket szereztem a projektív identifikáció területéről.

Szemléletmódomat jelentősen befolyásolta csoportunk vezetője, Bagdi Emőke személyisége.

Képesítést szereztem az "önfejlesztő iskolák" képzési rendszerében, mint pedagógiai program készítő és ellenőrző szakértő. Saját teamom készítette programot a hasonló iskolatípusunk iskoláinak legalább harmada használta. Ez közel 100 intézményt jelentett.

Három kurzust (180 óra) végeztem el a Kaposvári Főiskola kihelyezett, Takács Mária vezette drámapedagógia képzésben, erről oklevéllel rendelkezem.

Közben a Csereháti Településszövetség szervezésében két éves kiegészítő képzésen településfejlesztő menedzser képzésen vettem részt, amit szakdolgozattal és sikeres vizsgával zártam. Az USA-ban a többiek által végzett gyakorlaton nem vehettem  részt, de azt itthon pótoltam G. Fekete Éva professzor vezetésével, és segítségével..

A Borsod Megyei TEGYESZ szervezésében, megújítottam személyiségfejlesztő tréneri ismereteimet, majd Svéd kiképző tanár vezetésével konfliktuskezelést tanultam, és két szintet sikerrel befejeztem..

Az egri Ho Si Min Főiskolán fizika- technika tanári képzésben vettem részt, de tanulmányaimat nem fejeztem be.

ECDL Start számítógépes vizsgát tettem

A Pécsi Janus Pannonius Egyetem Főiskolai Karán "közoktatási vezető" végzettséget szereztem, és ezzel pedagógus szakvizsgát tettem.

Gyámi felkészítő képzésen vettem részt és azt sikeres vizsgával zártam.

Az NSZI szervezésében szakképzési mentor képzésben vettem részt, és szereztem képesítést, és jogosítást..

Pályázati lehetőségeket kihasználva tanulmányozhattam Dániában az önkormányzati rendszer átalakítását, a környezetvédelem modern eljárásait, a népfőiskolákat és speciális szociális és pedagógiai eljárásokat, Hollandiában a gyermekvédelem és a gyógypedagógia speciális eljárásait, Több német tartományban voltam gyermekvédelmi és pedagógiai tanulmányúton.

Gyakorlatilag főiskolai végzettségem megszerzése után 25 évig folyamatosan munka mellett tanultam. Ezek után döbbentem rá igazán, milyen keveset tudok.

 

1972-ben megházasodtam, feleségem Schubert Ildikó Mária gyógypedagógus, logopédus. (Az Ildikó keresztnevet használja.)

    Feleségemtől két leányom Emese és Eszter született 1972-ben és 1976-ban majd megszületett Orsolya lányom 1984-ben.

1971-ben gyermekfelügyelőként kezdtem dolgozni, az Óbudai Raktár utcai Kisegítő Iskolában. Itt illetve jogutódjában a Szellő utcai Kisegítő Iskolában lettem előbb képesítés nélküli napközis tanító, majd testnevelő tanár, később gyógypedagógiai tanár.

1980-1985-ig a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola alkalmazásába kerültem, a Damjanich utcai gyakorló iskola gyakorlatvezető tanára, és másodállásban a Főiskola Kollégiuma nevelőtanára lettem. Ez idő alatt vezettem a főváros technika tanítás és továbbtanulás munkaközösségét, szaktanácsadóként segítettem a kisegítő továbbképző iskolákat, a pályaválasztást, munkába állítást.

1985-ben rövid ideig a Budapest  Mosonyi utcai, illetve a Villám utcai nevelőotthon utógondozója voltam.

1985 szeptemberétől a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Girincs községben működő imbecilliseket nevelő Általános Iskola és Diákotthon tanára lettem, rövidesen megyei gyógypedagógiai szakfelügyelő, majd szaktanácsadó. Közben a helyi kultúrházat is vezettem, mozit üzemeltettem, ifjúsági klubot vezettem. Természetesen a fenti községben, szolgálati lakásban laktam.

1988-tól a Tornanádaskai Általános Iskola és Diákotthon igazgatója voltam, ebből kiderül, hogy Tornanádaskára szolgálati lakásba költöztem. 1990-től részt vettem a gyógypedagógiai és gyermekvédelmi asszisztencia különféle szakterületeinek körzeti szakképzésében és vizsgáztatásában Miskolcon.  Közben 1990-től 1994-ig tagja voltam a megyei közgyűlés oktatási és kulturális bizottságának, és önkéntesen a MDF gyógypedagógiai szakmai bizottságának, ami az akkori Kormány szakmai tanácsadó testületeként működött.. A Bizottságban közreműködtem több fontos törvény (Hatásköri-Közoktatási,-Közalkalmazotti) létrehozásában, megfogalmazásában. Lelkes és hív önkéntes voltam az MDF-ben. Más feladatokat is vállaltam, ha rám bízták őket.1989-től 2000-ig a Csereháti Településszövetség alapító elnökségi tagja voltam, főként közösségformálással, az etnikai kisebbség problémáival, oktatással foglalkoztam, egy évig, Gadócziné Fekete Éva külföldi tanulmányai ideje alatt a TEOSZ-ban én képviseltem a településszövetséget. 1994-ben, Bíró Zoltánt követve, a Nemzeti Demokrata Szövetség országgyűlési képviselő jelöltje voltam (kevés sikerrel). 1994-től 2000-ig tagja voltam a Megyei Önkormányzat "szociális vezetői pályázatokat értékelő szakmai bizottságának". Szakmailag véleményeztem minden szociális szakterületen benyújtott vezetői pályázatot. 1998-ban Tornanádaska községben polgármester választáson indultam, de veszítettem.

Ez időben választottak be a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete elnökségébe, meghívtak az Ábrahámhegyi "baráti körbe". ami egy fontos szakmai közösség volt. Itt találkoztam a gyógypedagógia mellett a felnőttekkel végzett szociális munkával.

Szakmai Alelnöke voltam a Speciális Szakiskolák Szakmai Szervezetének.

Közben több szakmai publikációm készült, amik a szaksajtókban jelentek meg. Főbb szakterületem a munkára nevelés, technika tantárgy tanítása, a speciális szakképzés. Legfontosabb publikációim a 6.-os és 7.-es technika tankönyv, és ennek használati útmutatója volt. Szakértője voltam a munkavégzésre, tevékenykedésre épülő gyógypedagógiai és pedagógiai fejlesztésnek. Ennek a módszernek országos tematikáját a vezetésemmel dolgozták ki munkatársaim. Számos, főleg mezőgazdasági jellegű szakiskolai tankönyvnél kértek fel lektori feladatokra.

Mivel az általam vezetett intézményekben nagy számban éltek állami gondoskodás alatt álló tanulók, ezzel a szakterülettel is mélyrehatóan megismerkedtem. Számos gyermekvédelmi törvényi változás kezdeményezője voltam, a LOSZE Országos Gyermekvédelmi Szervezetben 10 éven át a különleges és speciális ellátás szakterületi szekcióját vezettem, a terület elismert szakemberének érezhettem magam.

Intézményem holland kapcsolatán, valamint pályázatok útján többször jártam Hollandiában, gyermekvédelmi szakmai kapcsolatok keretében Dániában, több német tartományban és Svédországban. Mindenütt érdekelt a szakma, de a politikai életről is próbáltam információkat kapni. Később eljutottam Belgiumba és Franciaországba. Átmeneti politikusi időszakomban mindkét Uniós főváros vendége is voltam.

2000-ben hirtelen ötlettől vezérelve megpályáztam a Vas Megyei Rumi Többcélú Gyógypedagógiai Intézmény igazgatói állását, amit megnyertem, így a Vas megyei Rábatöttös községbe költöztem.

2001-től 2010-ig vezetője voltam a Budapesten működő Készségfejlesztő Speciális Szakiskolák Országos Munkaközösségének és helyettes vezetője a MAGYE Értelmileg akadályozottakat nevelő szakemberek szakosztályának.

2006-ban a Szombathelyi Református Gyülekezet presbiternek választott, rendszeresen járok templomba.

Politikai pártnak régebben nem voltam  tagja, de hitelességével és megvalósítható céljaival "elcsábított a FIDESZ.  2005-től tagja vagyok a "Nemzeti Fórum" politikai egyesületnek.

Magánéletemben öt unokával gyarapodtam.

Néha horgászom, és visszafogottan kertészkedek, bár ez egyre nehezebben megy..

Magyar, nemzeti érzelmű, konzervatív, mérsékelten radikális embernek tartom magam, akinek kiemelten fontos a keresztyéni értékrend.

A külföldi zenében megragadtam a Queennél és a Pink Floyd zenéjénél, de szívesen hallgatom még Vangelist és a komoly zenét is.

Talán ezért furcsa, hogy az egykor szeretett Omega után, ma a Nemzeti Rock a kedvencem, kiemelten a Kárpátia, de szívesen hallgatom az Ismerős Arcok, és a Kormorán, és az Örökség zenekar zenéjét.

Bár jelentős vagyont nem sikerült felhalmoznom, büszke vagyok családomra, és szakmai sikereimre. Gyógypedagógusi munkám során kezdeményezője és egyik  létrehozója voltam az értelmi fogyatékos tanulók középfokú oktatásának. Tevékenyen részt vettem a nyolcvanas években a speciális szakiskola, és az ezredforduló környékén a készségfejlesztő speciális szakiskola, mint közoktatási intézménytípus létrehozásában, a gyermekvédelemben a különleges ellátás, mint szolgáltatás és mint intézményforma létrehozásában egyik kezdeményező voltam. Viszonylag ismert és elismert gyógypedagógusnak, és gyermekvédelmi szakembernek tartom magam. Hosszabb ideig képviselhettem országos szakmai szervezetben vezetőként, vagy munkatársként az értelmileg akadályozottak pedagógiáját, a különleges gyermekotthonokat. Ez némileg szerénytelenségnek tűnik, de...ez az igazság.

Szakmai munkámban kissé megfáradtam, szerettem volna életstílust, tempót, gondolkodásmódot  váltani. Ez részben sikerült is. . 2010-ben a lejárt vezetői megbízásom után nem nyújtottam be újabb vezetői pályázatot és munkáltatómmal  egyeztetve igénybe vettem a pedagógusok számára biztosított, a nyugdíj felé átmenetet nyújtó prémiumév lehetőségét. Több, mint negyedszázados vezetői munkám elismeréseként az intézmény fenntartója, a Vas Megyei Közgyűlés "Címzetes igazgatói" címmel jutalmazott, amit életem végéig viselhetek.

Prémiumévesként heti hat órában sérült gyerekeket fejlesztettem egészen 2015 júniusáig, amikor felmentettek a munkavégzés alól.

2017. július 12-től teljes jogú nyugdíjas vagyok.

Társadalmi aktivitásomat Vas megyében is sikerült magasabb szintre felpörgetni, mert. 2010. október 3-tól a választók akaratából a Vas Megyei Közgyűlés önkormányzati képviselője lettem, feladataim 2012 január 1-ig, az intézményfenntartói feladatok megyei önkormányzati gyakorlása idejéig: az Egészségügyi és Szociális Bizottság vezetése (tanácsnok), és a Gazdasági és Ügyrendi Bizottságban, bizottsági tagság voltak . Ezt követően az  átalakult önkormányzatban, a feladatom az újonnan létrehozott "Társadalmi és Civil Kapcsolatok Bizottsága" vezetőjeként továbbra is tanácsnoki megbízással a megyében élő nemzetiségek segítése, a civil kapcsolatok elősegítése határon innen és túl, az önkormányzat hatáskörébe kerülő szociális, egészségügyi, kulturális, ifjúsági és minden egyéb humán kapcsolati feladat koordinálása, ezek működésének a megyében történő segítése volt. Emellett a Területfejlesztési bizottság tagja voltam. Igyekeztem munkám és vállalt feladataimat legjobb tudásom szerint szakmai alapon végezni.

2011-től 2014 ig Tagja voltam a Vas Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságnak, amiben az oktatás és a szakképzés fontos kérdéseiről való döntésekben vehettem részt a Vas Megyei Iparkamarában.

A 2014-es három választásban fontos feladatokat kaptam. Ezeket sikeresen teljesítettem is. A sors iróniája, hogy ha csak hajszállal is, de lemaradtam a Megyei Önkormányzatba való bekerülésről. (A listán 11-ik voltam és csak 10-en kerültek be a Közgyűlésbe.)

Átmenetileg nem maradtam feladat nélkül, és a Nemzeti Agrárszakképzési és Vidékfejlesztési Intézet és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Vas megyei referense lettem. Ismét vidékfejlesztéssel foglalkozhattam tehát, mint azt tettem a Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe kerülésem idején. A feladat nem volt teljesen új számomra,, de a világ nagy változásai miatt sok mindent újra kellett tanulnom. Igyekeztem ezt a feladatot is legjobb tudásom szerint végezni.

Sajnos a feladat Miniszterelnökséghez való átkerülésével a  új elképzelések és új személyek kerültek előtérbe, és az én helyzetem is bizonytalanná vált. Azután kiderült, hogy mások az elképzelések, másokkal. Nem örülök neki, de 62 évesen már el kellett fogadnom, vannak fiatalabbak is helyettem. 

Közben meghosszabbították a Vas Megyei Önkormányzat Értéktár Bizottságában fennálló tagságomat és a nemzeti és helyi értékekkel kapcsolatos munkámat is tovább végeztem 2019 október 12.ig. Az új közgyűlés már erre a munkámra sem tartott igényt.. 

2016. március 15-én a Vas Megye Szolgálatáért kitüntetés Gyermekvédelmi tagozatával ismerték el eddigi munkámat, ami jól esett. Puskás Tivadar Szombathely polgármestere levélben gratulált a kitüntetéshez, ami külön örömteli meglepetést okozott. Ez volt az első "állami" kitüntetés munkám során. Eddig csak a szakma ismert el. ( A MAGYE "Bárczi Gusztáv emlékérme" és az "Egyesületi Munkáért kitüntetés)

2017 júniusában Elismerő oklevelet kaptam eddigi munkámért a Szombathelyi Tankerületi Központtól a köponti tanévzáró ünnepségen. (Ez volt életem 45. tanévzáró ünnepsége).

A volt munkahelyemen a Rumkastély EGYMI-ben a tanévzáró ünnepségén nagyon szépen búcsúztak el tőlem.

Most, két év "pihenés" után heti 10 órában gyógypedagógusi munkát vállaltam az Aranyhíd EGYMI-ben Szombathelyen. Jó egy kicsit frissen tartani "rozsdásodó" gondolkodásomat. Új feladatokkal is sikerül találkoznom. Bízom benne, hogy ebben a korban is adhatok valami pluszt, valami jót a rám bízott gyerekeknek. Remélem, hogy munkám sikeres lesz. Jó megint közvetlenül gyermekekkel dolgoznom. Ez nem mindig adatott meg így, amikor vezető voltam.

Hálás vagyok azért, hogy a gyógypedagógus szakma egy újabb területén, az autista gyermekek és fiatalok fejlesztésében próbálhatom ki magam és jobban megismerkedhetek ezzel a szakmai területtel is.

2021. szeptember 1-én volt, hogy éppen ötven éve kezdtem el dolgozni a szakmámban. Milyen gyorsan elrepült ez a fél évszázad!

Véleményem több internetes fórumon igyekszem kifejteni, mert gondolataim, ötleteim bőven vannak, de ez már csak hobbi. Persze időm van rá...

Bevallom, néha felidézem a körülöttem történteket, a gyorsan elmúlt több, mint fél évszázadot. Jó azt érezni, hogy képes voltam befolyásolni a környezetem, talán kicsit a világot is. Létrehoztam olyan dolgokat, amiket még sokáig használnak, amikre új dolgokat építenek, bár nem biztos, hogy akik használják, tudják, hogy én mit tettem hozzá az adott dologhoz. A lényeg az, hogy én tudom. Van bennem hiányérzet. Bár a megbecsülésre nem panaszkodom, nehezebben tudtam alkalmazkodni Vas megyéhez, mint előző élet-színtereimhez.

Hiszem, hogy az Úr segítségével és akarata szerint, az Ő lelki irányításával tehettem, amit tettem. A hitem sok mindenben segít.

Sok mindent beírtam a bemutatkozásba, de biztos van, ami kimaradt. Ha barátom vagy, ismersz, és többre, másra emlékezel, segíts!