Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A gyógypedagógiáról az új kormány oktatási vezetőinek

 A gyógypedagógiáról az új kormány közoktatási vezetőinek

 

 

Az alábbi gondolatokat ajánlom az újonnan felálló kormány közoktatással foglalkozó szakembere, szakemberei figyelmébe:

Alapvetésként megjegyezném, hogy a gyógypedagógiát nehéz, gyakorlatilag lehetetlen besorolni az, egyébként nagyon helyesen átalakított, de még finomításokat igénylő egységes normál pedagógiai rendszerbe. Egy ilyen rendszerbe egyszerűen nem illeszthető be a gyógypedagógia. Ennek fő oka az, hogy a gyógypedagógiának egyik alfogalma, alrendszere a pedagógia.

A gyógypedagógia komplex társadalmi feladatot lát el, aminek valóban jelentős területe a közoktatás, és területe a közoktatásnak, mert a legtöbbet a tanköteles, vagy azt megelőző korban lévő ifjú emberekkel tud tenni, valamint eszközeinek többsége is pedagógiai jellegű, de nem kizárólagosan az.

A pedagógia mellett a biológia (főként orvostudomány) szociológia (főként szociális megsegítés) és komplexen pszichológia is alapvető része a gyógypedagógiának. Az a kísérlet, hogy a gyógypedagógiát kizárólagosan a pedagógia általános szabályai alá rendeljék, eleve kudarcot kell, hogy eredményezzen, hiszen egy fogalmat, egy szakterületet nem lehet önmaga része alá rendelni! A főfogalom ebben az esetben a gyógypedagógia és egyik (persze fontos) alfogalma a pedagógia. Szerintem ebből adódik minden probléma.

A gyógypedagógia számára sürgősen létre kell hozni egy önálló, közvetlenül a minisztérium alá tartozó, szakmai fejlesztő és értékelő központot, ahol az alapvető irányítás történik. Itt összefogható a kutatás, a szakmai továbbképzés és az ellenőrzés is. (Ezt régebben de facto ellátta a Főiskola, de már nem teszi és nem is alkalmas rá!)

Biztosítani kell, hogy a gyógypedagógia saját rendszerében, természetesen a pedagógiával (közoktatás normál rendszere) együtt és együttműködve (nem alárendelve) lássa el feladatát. Vissza kell adni a gyógypedagógiától elvett kompetenciákat. Önálló szaktudományként-szakmaként kell kezelni a gyógypedagógiát, ami természetesen számos módon kapcsolódik a közoktatáshoz, de annak önálló része, nem alárendeltje.

A közoktatás átalakulása mellett, de nem abba teljesen feloldódva kell megújítani a gyógypedagógiát. Vissza kell adni a gyógypedagógia alapvető célrendszerét a korrektív, kompenzáló, rehabilitációs (habilitációs) célrendszert. Jól látszik, hogy ez képes segíteni a közoktatást, de ez nem szinonimája annak. Valóban fel kell építeni a gyógypedagógiai rendszert, aminek irányítása: országos- megyei- járási.

Mivel ez megfelel a közoktatási rendszer struktúrájának, nem ördögtől való a gyógypedagógiát e mellé rendelni, akár intézményi szinten, no de alárendelni súlyos hiba!

 

A gyógypedagógia közoktatási feladataival együtt el kell, hogy láthassa terápiás, rehabilitációs (habilitációs) feladatait is. Ennek érdekében önálló és szakmai feltételeknek megfelelő szakszolgálati rendszer létrehozása szükséges. Működhet ez a KLIK-kel együtt, de nem az alárendeltségében, legalább is szakmai téren.

Nélkülözhetetlen a gyógypedagógia számára az előmeneteli, és bérrendszer, a szakmai értékelés a sajátosságoknak megfelelő átdolgozása, a szakma sajátosságaihoz való igazítása. A "teljesen más fazonú kabátot" lehetetlen hordani!

Rendezni kell a gyógypedagógus képzés helyzetét! A gyógypedagógus osztatlan képzésben szerezzen egyetemi képesítést (nem Bolognaiban!).
A minisztériumban a szakma komplexitására tekintettel legalább osztály, de jobb, ha főosztály működik és irányítja a szakmát.

Egy szakember képtelen a szakmán belüli minden összefüggést átlátni! Adják vissza a több, mint száz éves gyógypedagógia tekintélyét hazánkban, hogy megint világhírű lehessen! Mind addig, amíg nem rendeződik megnyugtatóan a gyógypedagógiai szakterület problémája a közoktatás működésének "finomhangolása" is lehetetlen marad. Ezt több év tapasztalatai bizonyítják. Aki nem rendezte önállóan a gyógypedagógiát és nem tekintette önálló rendszernek mindig nagyot bukott a közoktatás átalakítási kísérleteivel. Ezért is érdemes megfontolni a javaslatainkat!

Hasonló javaslatokat tettünk annakidején Hofmann Rózsa államtitkár asszony elé is, mint „saját” szakértői csoportja, de később más koncepció érvényesült. A tapasztalatok megítélésem szerint minket igazoltak! Most lehetőség van korrigálni, finomítani.

Reméljük, hogy ehhez meg van a szándék, és meg lehet a szakmai együttműködés és erő is!

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.